โครงการประชุมสมัชชาเด็ก เยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสมัชชาเด็ก เยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]