โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566”

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะครีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “การบริหารข้อมูลแบบพุ่งเป้า เพื่อการให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการให้เชิงรุก”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]