โครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนแห่งอนาคต ในศตวรรษที่ 21 (บ่มเพาะผู้นำเยาวชน)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนแห่งอนาคต ในศตวรรษที่ 21 (บ่มเพาะผู้นำเยาวชน) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]