โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้นำแห่งอนาคต (Future Leader)

ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้นำแห่งอนาคต (Future Leader) โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]