โครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

   วันที่ 25 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2566 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]