โครงการพม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรวมพลังจิตอาสาพระราชทาน ร่วมรณรงค์ “บ้านปลอดภัย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูเเลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เเละรวมพลังจิตอาสาพระราชทานร่วมรณรงค์ “บ้านปลอดภัย…สังคมไทยไร้ความรุนเเรง“ โดยมี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จากนั้นได้นำขบวนปั่นปันน้ำใจฯ ไปยังบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 7 ราย เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ และเครื่องอุปโภคบริโภค


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]