โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขับเคลื่อน อสม. สู่ อพม.)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ใหม่) รุ่นที่ 2 ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร นำทีมโดย นายสาทร คงสกุล ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้นายอรรตพงษ์ นุ้ยแดง กำนันตำบลถ้ำสิงขร พบปะให้กำลังใจร่วมรับฟังการบรรยาย โดยนายมนูญ รุ่นนก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร มอบประกาศณียบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้ยซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]