โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนเมืองคนดีเทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

   วันที่ 22 กันยายน 2566 นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนเมืองคนดีเทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ณ บริเวณอาคารธงธน สิทธิคุณ โรงเรียน เมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน (Add Friends) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS HELP ME

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]