โครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่น โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]