โครงการวิถีพุทธวิถีชุมชน 1 วัด 1 คลังอาหาร 1 คลังยา 1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธวิถีชุมชน 1 วัด 1 คลังอาหาร 1 คลังยา 1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน ณ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]