โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 230 คน เป็นคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]