โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง” ในพื้นที่ตำบลบางโพธิ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมบ้านให้แก่นายสนอง เสาวดี บ้านเลขที่ 33/3 ม.3 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]