ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ โรงพยาบาลท่าชนะ สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัวพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ถูกกระทำฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ณ โรงพยาบาลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]