6 แนวทางการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้ปลอดภัยสำหรับลูกน้อย

📢 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน
.
🗣️ ขอฝากถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครองด้วยความห่วงใย กรณีมีความจำเป็นต้องส่งลูกไปสถานที่รับดูแลเด็ก โดยเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
.
📝 วันนี้เรามี 6 แนวทางการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยมาบอกผู้ปกครองทุกท่าน ดังนี้
1️⃣ มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
2️⃣ ที่ตั้ง ไม่ควรไกลบ้านจนเกินไป ไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษ
3️⃣ สภาพแวดล้อมของสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น ความปลอดภัย
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
4️⃣ คุณภาพของผู้ดูแลเด็กด้านทักษะ ความรู้ และสัดส่วนต่อเด็ก
5️⃣ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ฝึกสุขนิสัย การเรียนรู้ และพัฒนาการเด็ก
6️⃣ ความสมดุลระหว่างค่าบริการกับสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
.
🔎 ​การช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องภายในครอบครัว แต่คนในชุมชนและสังคม สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลได้
📱 หากพบเห็นเด็กและเยาวชนถูกกระทำความรุนแรง สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 เพิ่มเพื่อน Line @esshelpme และ Application คุ้มครองเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อบ้านพักเด็กและครอบครัวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
.
พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงใจใน พม.

📌 ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง

☑️ Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=707425831433817&id=100064992184478&mibextid=ZbWKwL

☑️ Instagram : https://www.instagram.com/p/CyziWkdvjI2/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

☑️ Website : https://www.dcy.go.th/multimedias/1660622899567/1698201196004

☑️ X (Twitter) : https://twitter.com/DcyMsdhs/status/1717006788900651412?t=YG9l2DHqOWSmDMvFVV1Kmw&s=19


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]