ประกาศ บุคคลสูญหาย (นางสาวนิชชา เปรมัษเฐียร)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนางสาวนิชชา เปรมัษเฐียร รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากญาตินางสาวนิชชา เปรมัษเฐียร อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 371/1 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้หายออกจากบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ก่อนหายออกจากบ้านได้มีปากเสียงกัน หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย เมื้อค้นข้อมูลจากทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน พบว่า มีชื่ออยู่บ้านเลขที่ 2544/193 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แต่ไม่สามารถติดต่อได้ มารดาเกรงว่าจะได้รับอันตรายและอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสของผู้สูญหาย กรุณาแจ้งไปยังนางจิณห์นิภา เปรมัษเฐียร (มารดา) หมายเลขโทรศัพท์ 065 521 3116 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 7535 6165 ในวันเวลาราชการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศ บุคคลสูญหาย (นางอรวรรณ แปลงสาร)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายางอรวรรณ แปลงสาร รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากญาติางอรวรรณ แปลงสาร อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางไปหาญาติที่จังหวัดสระแก้วและเดินทางต่อไปยังจังหวัดชลบุรีจนกระทั่งหายตัวไป เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยนางอรวรรณ แปลงสาร มีพฤติกรรมชอบขอบวชชีพราหมณ์ มีรูปพรรณสัณฐาน ผิวสีขาว ส่วนวูง 160 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 64 กิโลกรัม มีไฝจุดเล็กบริเวณริมฝีปากบนด้านซ้าย ซึ่งปัจจุบันญาติไม่สามารถติดต่อได้ เกรงว่าจะได้รับอันตรายและอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสของผู้สูญหาย กรุณาแจ้งญาติ นายประทีป แปลงสาร หมายเลขโทรศัพท์ 081 299 8569 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3748 2407-8


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศ บุคคลสูญหาย (นายสำรวย กุลเผือก)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนายสำรวย กุลเผือก รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับแจ้งจากญาตินายสำรวย กุลเผือก อายุ 72 ปี หายออกจากบ้านจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยพลเมืองดีแจ้งว่า พบเห็นนายสำรวยฯ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 นายสำรวยฯ เป็นผู้สูงอายุ มีอาการบกพร่องทางระบบประสาท ทำให้หลงลืม หลงออกจากบ้านบ่อยครั้ง ทั้งนี้ หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสของผู้สูญหาย กรุณาแจ้งญาตินายสำรวยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 09 3143 4919 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 3441 1041


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศ บุคคลสูญหาย (นายเอกชัย ถวิลวิศาล)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนายเอกชัย ถวิลวิศาล รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากญาติ ให้ประชาสัมพันธ์บุคคลสูญหาย จำนวน 1 คน ชื่อนายเอกชัย ถวิลวิศาล อายุ 42 ปี ได้หายออกจากบ้านไป เนื่องจากพึ่งย้ายภูมิลำเนาจากจังจังหวัดเชียงใหม่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน จึงอาจยังไม่คุ้นเคยพื้นที่ อาจจะหลงทาง โดยมีโรคประจำตัวเป็นโรคลำชักญาติเกรงว่าจะได้รับอันตรายและไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต

หากผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแส กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 5351 1188 หรือ ติดต่อญาติ มือถือ 081 386 7423,095 453 5039


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศ บุคคลสูญหาย (นายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประสานจากนางสาวเพ็ญพร ถวิลนอก ให้ประชาสัมพันธ์บุคคลสูญหาย จำนวน 1 คน ชื่อนายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 123/3 หมู่ที่ 1 ตำบลปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปทำงานก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ในซอยที่ 3 ถนนเลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บอกกับญาติว่าจะกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมา และเดินเท้าหายออกจากที่พักเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 23.00 น. สวมเสื้อแขนยาวสีเขียว กางเกงยีนส์ขาสามส่วน รองเท้าแตะ โดยวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 06.57 น. ญาติติดตามหาตามเส้นทางจากกล้องวงจรปีดพบกำลังเดินอยู่แถววัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ทางหลวงชนบทหมายเลข 3035 เส้นทางอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ต่อจากนั้นไม่สามารถติดตามได้อีก จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้
เกรงว่าอาจได้รับอันตรายหรือถูกล่อลวงไปในทางเสียหาย หรืออาจตกเป็นผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์

หากผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแส กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 04 424 3000 หรือ ติดต่อนางสาวเพ็ญพร ถวิลนอก (ญาติ) มือถือ 09 0828 5283


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศ บุคคลสูญหาย (นางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์ รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการประสานจากนางประเสริฐพร ถนอมศักดิ์ ให้ประชาสัมพันธ์บุคคลสูญหาย จำนวน 1 คน ชื่อนางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 151/1 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางหายออกไปจากบ้านเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ญาติยังไม่สามารถติดต่อได้เกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต และอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์

หากผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแส กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0 3748 2407 หรือ ติดต่อนางประเสริฐพร ถนอมศักดิ์ (มารดา) มือถือ 08 6316 8059


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศ บุคคลสูญหาย (เด็กชายอภิวัฒน์ อินชูพงษ์)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายเด็กชายอภิวัฒน์ อินชูพงษ์ รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจากนางสาววาสิณี อินชูพงษ์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ ก47/59 ถนนตัดใหม่ ร.ร.ปากน้ำโพเดิม ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอความช่วยเหลือให้ติดตามหาเด็กชายอภิวัฒน์ อินชูพงษ์ (บุตรชาย) อายุ 14 ปี ได้หายตัวไปจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2563 มีลักษณะผิวดำแดง รูปร่างผอม สูงประมาณ 120 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม และมีแผลเป็นบริเวณต้นแขนข้างซ้าย วันที่หายตัวเด็กชายอภิวัฒน์ฯ สวมเสื้อยืดและกางเกงยีนส์ขาสั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้ มารดาเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือถูกล่อลวงไปในทางเสียหาย หรือตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์

หากผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแส กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์  โทรศัพท์ 056 803 532 หรือ ติดต่อนางสาววาสิณี อินชูพงษ์ (มารดา) มือถือ 093-7783712, นายอรรถพล อินชูพงษ์ (พี่ชาย) มือถือ 090-4503313


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศ บุคคลสูญหาย (นายหนูไกร บุญสา)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนายหนูไกร บุญสา รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับแจ้งจากนางพิสมัย สุวรรณลักษณ์ ขอความช่วยเหลือให้ตามหาน้องชาย ชื่อนายหนูไกร บุญสา อายุ 42 ปี ซึ่งได้หายตัวออกจากบ้านเลขที่ 117 หมู่ 11 บ้านประชาพิทักษ์ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้หายออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบสาเหตุ นายหนูไกร บุญสา เป็นผู้พิการทางด้านจิตใจและพฤติกรรม มีลักษณะนิสัย ชอบเดินตามเส้นทางต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียง ก่อนหน้านี้ได้หายออกจากบ้านไป 2 ครั้ง ทางสถานีตำรวจอำเภอวาปีปทุม ได้ออกติดตามและนำตัวนายหนูไกรฯ กลับมาส่งที่บ้านได้ ในการหายตัวครั้งนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้ เกรงว่าอาจจะได้รับอันตรายหรือถูกล่อลวงไปในทางเสียหายหรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

หากผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแส กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043 777121 หรือ ติดต่อคุณไหม (พี่สาว) มือถือ 093-1155188,คุณฮู้ (น้า) มือถือ 098-2312609


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศบุคคลสูญหาย นายจงจินต์ ไขเขว้า

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระแก้ว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศบุคคลสูญหาย นายจงจินต์ ไขเขว้า อายุ 25 ปี

รายละเอียด

อยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 12 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเดือนทางไปทำงานบนเรือที่จังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อมานายจ้างได้โทรแจ้งญาติให้ทราบว่านายจงจินต์ ไขเขว้า ตกเรือและหายไปไม่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่คืนวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้ เกรงว่าจะได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิต และอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์

***หากผู้ใดสงสัยว่าจะเป็นญาติ กรุณาแจ้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3742 5068 หรือแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]