ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.พังงา

เรื่อง การขอยื่นรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ...
อ่านต่อ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 1 ภาคประมง

เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.อุบลราชธานี

เรื่อง ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน : การจัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยตามภารกิจ พม ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.ระยอง

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุ ...
อ่านต่อ
Loading...