ข่าวกิจกรรม

รายการสถานีคลายทุกข์ ประเด็นสถานการณ์การค้ามนุษย์ยุคหลังโควิด-19

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประเมินความเป็นไปได้ของอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
อ่านต่อ

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอ ...
อ่านต่อ

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิ ...
อ่านต่อ
Loading...