ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ และแผนที่ตั้ง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 39/7  ม.9  ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

 077 355 080-1

 suratthani@m-society.go.th

 saraban.suratthani@m-society.go.th

Facebook : สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [คลิก]

Tiktok : พมจ.สุราษฎร์ธานี [คลิก]

Line Official Account ID : @031rgana หรือ พม.สุราษฎร์ธานี [คลิก]