ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช ...
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...
อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนกันยายน 2564 ...
อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนสิงหาคม 2564 ...
อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ...
อ่านต่อ
แผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial