การตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับนายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]