การบรรยาย หัวข้อ”ผู้นำแห่งอนาคตในสังคมที่พร้อมปรับตัวยืดหยุ่น (Resilient Society) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

 วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ"ผู้นำแห่งอนาคตในสังคมที่พร้อมปรับตัวยืดหยุ่น (Resilient Society) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บรรยายพิเศษแบบทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]