การประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564-2570 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]