การประชุมการใช้งานระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมการใช้งานระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]