การประชุมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 (นายนพพร บุญแก้ว) และผู้ตรวจราชการกระทรวง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 (นายนพพร บุญแก้ว) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]