การประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความร่วมมือการคุ้มครอง และพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชน (MOU) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมความร่วมมือการคุ้มครอง และพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชน (MOU) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]