การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานด้านเด็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]