การประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชมรมผู้สูงอายุสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชมรมผู้สูงอายุสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายสุชาติ ศรีนวล นายกสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุประจำอำเภอ หรือผู้แทน จำนวน 19 อำเภอ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]