การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัคนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]