การประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคนพิการที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 16 ราย ดูแลคนพิการ 80 ราย ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอบ้านนาสาร (ผู้ช่วยคนพิการ 1 ราย ดูแลคนพิการ 5 ราย) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]