การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยจะดับจังหวัด และพิจารณาแผนการติดตามให้คำแนะนำการยกระดับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]