การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เป็นประธานการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]