การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช.ประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช.ประจำปี 2564 เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมาชิก กอช. ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]