การประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ภายใต้แนวคิด “Restart สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ”

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ภายใต้แนวคิด “Restart สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]