การประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco webEX Meeting ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิดิสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco.webEx.Meeting วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการการปราบปรามยาเสพติด การทำลายเครือข่ายงานยาเสพติด การยึดอายัดทรัพย์สินตามเป้าหมาย10,000 ล้านบาท และการติดตามกระบวนการยึดอายัดทรัพย์สินและการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]