การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ ZOOM) การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ภัยพิบัติซ้ำซาก (แบบไม่ใช้กำลัง (Tewt))

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒาสังคม กลุ่มการพัฒาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ ZOOM) การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ภัยพิบัติซ้ำซาก (แบบไม่ใช้กำลัง (Tewt)) โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]