การประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายอุเทน ชนะกุล รองธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]