การประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นและภารกิจของกระทรวง พม.

 วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นและภารกิจของกระทรวง พม. โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting และกล่าวรายงานโดยนายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]