การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว กล่าวรายงาน
ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎณ์ธานี มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว พร้อมด้วยนายสุวรรณ มณีอ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา เข้าร่วมประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]