การประชุมสร้างความเข้าใจและจัดทำบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนปี งบประมาณ 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสร้างความเข้าใจและจัดทำบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนปี งบประมาณ 2566 ระหว่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้แทนสภาองค์กรชุมชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]