การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยที่ประชุมมีการรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานการณ์แรงงานไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ไปทำงานประเทศอิสราเอล การประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสณ์ และการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]