การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณามาตรวัด เพื่อการเฝ้าระวังระดับพื้นที่และการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ เฝ้าระวังและต้นแบบเตือนภัยทางสังคม

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณามาตรวัดเพื่อการเฝ้าระวังระดับพื้นที่และการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังและต้นแบบเตือนภัยทางสังคม ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อการพิจารณามาตรวัดเพื่อการเฝ้าระวังระดับพื้นที่ ข้อสังเกตการจัดทำมาตรฐานการพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาองค์กรสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน พม. รวมถึงการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ชี้ประเด็นการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]