การประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอาค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาการพิเศษ และนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานการประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงาน พมจ. ทุกจังหวัด พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้สามารถแสดงสถานการณ์ทางสังคม และใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนงาน โครงการ ในระดับพื้นที่ และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Zoom


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]