การประชุมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง

   วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนเปราะบางเป้าหมาย โดยมีนายกันตพงศ์ รังสีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม โดยบูรณาการการทำงานกับภาคีระดับจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางรถไฟ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 จังหวัดสงขลา

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]