การประชุมและการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อดำเนินการตรวจสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานโนสถานประกอบกิจการ”
จำนวน 3 บริษัท ณ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวนแรงงาน 216 คน (แรงงานไทยและแรงงานสัญชาติเมียนมา) ตรวจการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตรวจใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรการ DMHIT


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]