การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการพลเรือน สายงานกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ในกองทัพภาค 4

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการพลเรือน สายงานกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ในกองทัพภาค 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ของแผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]