การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องออร์คิด 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]