การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมข้านครอบครัวอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก จำนวน 5 ครอบครัว ในพื้นที่ อ.เมืองฯ และ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]