การสรุปความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมชาวโรฮิงญา และขยายผลเกี่ยวเนื่องพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ เข้าร่วมประชุมสรุปความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมชาวโรฮิงญา ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และขยายผลการจับกุมเกี่ยวเนื่องพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการดำเนินคดี เป็นไปด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย โดยมี พล.ต.ต.ฐิติวัฒน์ สุริยะฉาย รองผู้บัญชาการกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานการประชุม และ พ.ต.อ.วิทยา วังส์ด่าน รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ไพศาล สังข์เทพ รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสรุปความคืบหน้าการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]