การสัมภาษณ์ประเด็นสัมมนาในหัวข้อสัมมนา : ทำไมถึงต้องฆ่าตัวตายที่สะพานศรีสุราษฎร์

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายภูชิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมภาษณ์ประเด็นสัมมนาในหัวข้อสัมมนา : ทำไมถึงต้องฆ่าตัวตายที่สะพานศรีสุราษฎร์ ในรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]