การอบรมการใช้งานระบบ KTB Corporate Online

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ KTB Corporate Online ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เพื่อชี้แจงแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการรับจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจากเงินสดและเช็คให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]